Η Ελλάδα μετά από συντονισμένες προσπάθειες ανέλαβε τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Η Αθήνα το καλοκαίρι του 2004, για ένα ολόκληρο μήνα, έγινε το κέντρο του κόσμου. Το όνειρο είχε πια γίνει πραγματικότητα: οι Ολυμπιακοί Αγώνες στέφθηκαν από απόλυτη επιτυχία και η χώρα μπήκε σε ρυθμό προόδου και ανάπτυξης. Έργα υποδομής, μεταφορών και κυρίως οι υπερσύγχρονες Ολυμπιακές εγκαταστάσεις αποτελούν τη βασική κληρονομιά για τη χώρα και γίνονται ο κύριος μοχλός για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξή της.


Το Υπουργείο Πολιτισμού - η Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης και η Ανώνυμη Εταιρεία «Ολυμπιακά Ακίνητα» ανέλαβαν την εκπόνηση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη μεταολυμπιακή αξιοποίηση - διαχείριση των κυριότερων αθλητικών εγκαταστάσεων. Η κεντρική ιδέα του σχεδιασμού αυτού στηρίζεται στο τρίπτυχο πολιτισμός, ποιότητα ζωής, ανάπτυξη.


Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις αρμοδιότητας ΥΠ.ΠΟ. - Γ.Γ.Ο.Α.

Οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΥΠ.ΠΟ. - Γ.Γ.Ο.Α. βρίσκονται: